Svěřenské fondy pro ochranu vašeho majetku


Svěřenské fondy váš majetek nejen zhodnotíte, ale také ochráníte

S problematikou svěřenských fondů se nejčastěji setkáváme v souvislosti s rodinným využitím, slouží jako pojistka bezpečného předání majetku mezi generacemi, zabezpečí členy rodiny, zajistí celistvost majetku a také ochrání majetek nezletilého dítěte.

Svěřenských fondů můžete například využít, pokud chcete svůj majetek ochránit před exekucí, nebo pro stanovení dědictví -  aby v případě vaší smrti nedědil bývalý manžel/ka, ale pouze vaše děti.  A kromě toho, pod profesionální správou jeho hodnota neustále narůstá.

Proč zvolit svěřenský fond?

  • Ochráníte majetek: Majetek ve fondu se stává majetkem bez vlastníka, takže ho spolehlivě ochráníte před věřiteli, exekutory i před dělením majetku

  • Ochráníte rodinu: Fondem můžete řídit mezigenerační transfer, zajistit tak dědictví přesně podle vašich představ a zabránit rozbrojům v rodině.

  • Ochráníte své zájmy: Vaše vůle ve statutu fondu správce do puntíku plní a nikdo ji nemůže zvrátit.

  • Dosáhnete stanovených cílů: Nemáte čas ani potřebné znalosti, jak svůj majetek zhodnotit? S námi toho dosáhnete.

  • Váš majetek zůstane skrytý: Protože identita zakladatele fondů je skrytá, informace o vašem majetku zůstanou pro veřejnost nepřístupné.

  • Nebojíte se rizik: Strach o majetek padne na cizí hlavu, vy se s tím nemusíte trápit.

 

Zajímá vás problematika svěřenských fondů? Napište nám

Naši partneři