Svěřenské fondy pro ochranu vašeho majetku


Svěřenskými fondy váš majetek nejen zhodnotíte, ale také ochráníte

S problematikou svěřenských fondů se nejčastěji setkáváme v souvislosti s rodinným využitím, slouží jako pojistka bezpečného předání majetku mezi generacemi, zabezpečí členy rodiny, zajistí celistvost majetku a také ochrání majetek nezletilého dítěte.

Podstatou svěřenského fondu je fakt, že majetek již není ve vlastnictví toho, kdo tento fond vytvoří a stává se tak majetkem samostatným a anonymním. Kromě rodinných důvodů lze svěřenské fondy využít, i coby nástroj ochrany a dlouhodobé správy firemního majetku a k zachování důvěrnosti informací.

Svěřenských fondů můžete například využít, pokud chcete svůj majetek ochránit před exekucí, nebo pro stanovení dědictví -  aby v případě vaší smrti nedědil bývalý manžel/ka, ale pouze vaše děti.  A kromě toho, pod profesionální správou jeho hodnota neustále narůstá. My se o to postaráme. Vy se tak nemusíte o nic starat – my přijmeme riziko a zavážeme se k fixnímu výnosu. Majetek bude zároveň rozložen podle předem dohodnuté metodiky.

Do svěřenského fondu můžete vložit i svou firmu, o kterou se vám postarají profesionální správci.

Proč zvolit svěřenský fond?

  • Ochráníte majetek: Majetek ve fondu se stává majetkem bez vlastníka, takže ho spolehlivě ochráníte před věřiteli, exekutory i před dělením majetku.
  • Ochráníte rodinu: Fondem můžete řídit mezigenerační transfer, zajistit tak dědictví přesně podle vašich představ a zabránit rozbrojům v rodině.
  • Ochráníte své zájmy: Vaše vůle ve statutu fondu správce do puntíku plní a nikdo ji nemůže zvrátit.
  • Dosáhnete stanovených cílů: Pomůžeme vám zhodnotit majetek, abyste se o nic nemuseli starat.
  • Váš majetek zůstane skrytý: Protože identita zakladatele fondů je skrytá, informace o vašem majetku zůstanou pro veřejnost nepřístupné.
  • Nemusíte se bát rizik: Strach o majetek padne na cizí hlavu, vy se tím nemusíte trápit.

Zajímá vás problematika svěřenských fondů? Napište nám

Naši partneři