Píšeme pro vás


Co je nového ve světě financí?

To nejzajímavější ze světa financí pro vás pravidelně shrnujeme v našich blogových článcích o investování, akciích či o správě majetku. Podívejte se, co se aktuálně řeší a pokud vás cokoliv zaujme, neváhejte se nám ozvat.

9.09.2022

Michaela Studnička Skálová Dis.

Investice do nemovitostí v současné situaci: vyplatí se?

Ve svém za každou cenu? V České republice na rozdíl od většiny západního světa přetrvává přesvědčení, že vlastnictví nemovitosti je jedinou…

6.06.2022

Ing. Eva Kočí

Nová zelená úsporám: dotace pro bytové domy

Pro výzvu je alokováno celkem 5 mld. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů. Zahájení příjmu žádostí bylo stanoveno na 12. 10. 2021, ukončen…

1.06.2022

Ing. Eva Kočí

Nová zelená úsporám: dotace pro rodinné domy

Základní náležitosti Oprávnění příjemci podpory jsou: vlastník stávajícího rodinného domu stavebník nového rodinné…

12.05.2022

Michaela Studnička Skálová Dis.

Chystáte se začít s investováním? Pozor na podvodníky!

Výhody i nevýhody investování Každý zkušený investor ví, že výnos není nikdy stoprocentně jistý – kdyby byl, investoval by každý.…

11.04.2022

Tým Money Advocate z.s., Mgr. Jana Führerová a Mgr. Lukáš Pouč

Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta

Dluhopis je cenný papír, který investor kupuje od emitenta (vydavatele dluhopisů) na určitou dobu, zatímco emitent se zavazuje investorovi pravidelně vyplácet …

17.03.2022

Tým Money Advocate z.s., Mgr. Jana Führerová a Mgr. Lukáš Pouč

Jsou alternativní fondy podle § 15 ZISIF v ohrožení?

Česká národní banka na začátku ledna tohoto roku vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které…

Naši partneři