Proč aktualizovat životní pojištění a jak často


18.09.2023

David Nekola PFP

Životní pojištění je produkt na který se lidé dívají ze dvou pohledů. První skupina vidí pojištění jako ochranu před nečekanou událostí, která jim pokryje výpadek příjmů. Vědí, že pokud z pojištění dostanou plnění, tak se nejspíš něco pokazilo s jejich zdravím. Druhá skupina cítí potřebu za měsíční pojistné dostat alespoň nějaké plnění. Když už si tedy něco platím, tak ať z toho něco mám.

Životní pojištění je produkt na který se lidé dívají ze dvou pohledů. První skupina vidí pojištění jako ochranu před nečekanou událostí, která jim pokryje výpadek příjmů. Vědí, že pokud z pojištění dostanou plnění, tak se nejspíš něco pokazilo s jejich zdravím. Druhá skupina cítí potřebu za měsíční pojistné dostat alespoň nějaké plnění. Když už si tedy něco platím, tak ať z toho něco mám.

Ve srovnání s pojištěním na auto zde vzniká zajímavý paradox. Povinné ručení, případně havarijní pojištění, každý platí víceméně automaticky (ano, je povinné), ale když jde o placení pojištění na svojí osobu, třeba na obdobnou měsíční částku, tak nastává problém jak je to drahé. Za stejnou cenu ale pojišťujeme nesrovnatelně jiné částky. Položte si otázku. Vydělá mi auto víc peněz, než vydělám já? Co bude větší průšvih? Když mi nepojede auto nebo nebudu moci pracovat?

Kdy je vhodné uvažovat o tom uzavřít si životní pojištění? Kdykoliv, jen si je potřeba definovat rizika.

  1. Zabezpečení rodiny: Jedním z hlavních důvodů uzavření životního pojištění je zajištění finanční bezpečnosti rodiny a blízkých v případě, že byste zemřeli. Pojištění poskytuje příjemcům (např. manželovi/manželce, dětem) finanční prostředky, které mohou použít na pokrytí denních výdajů, splácení hypotéky nebo úvěrů, financování vzdělávání dětí a další potřeby.

 

  1. Dluhy a závazky: Životní pojištění může být užitečné k pokrytí vašich dluhů a závazků, jako jsou hypotéky, osobní půjčky, kreditní karty, podnikatelské úvěry a další finanční závazky.

 

  1. Ochrana investic: Životní pojištění může ochránit Vaše budoucí sny a cíle.

 

Životní pojištění není vhodné uzavírat na pobočce banky, kde jste ve většině případů pro bankéře jen součástí naplánovaných cílů prodeje. Navíc se téměř nikdy neptají na žádné okolnosti, které mohou mít na nastavení pojistných částek vliv. Stejně tak ve srovnávačích je cíleno na co nejlevnější cenu. Pokud ale věříte svému bankéři, směle za ním.

Drtivá většina životních pojištění je uzavřena a dále se s nimi bohužel nepracuje. Postupem času pravděpodobně toto pojištění pozbývá svému původnímu účelu a je to jen vyhazování peněz za slabé krytí. Proč tedy aktualizovat svoje životní pojištění?

  1. Změny v životní situaci: Když se změní vaše životní okolnosti, jako například narození dítěte, uzavření manželství, rozvod, koupě nového domu nebo změna povolání. Tyto změny mohou mít vliv na vaše potřeby a finanční závazky, a bude proto vhodné upravit pojistnou částku.

 

  1. Roste hodnota majetku: Pokud roste hodnota vašeho majetku, jako jsou nemovitosti, investice nebo podnikání, může být potřeba upravit pojistné krytí, aby vaši blízcí byli řádně zabezpečeni v případě vaší smrti.

 

  1. Změny v zdravotním stavu: Pokud dojde ke zhoršení vašeho zdravotního stavu nebo pokud vám byla diagnostikována vážná nemoc, bude obtížnější nebo dražší uzavřít novou životní pojistku. Aktualizací stávající pojistky zajistíte, že budete mít stále nastavenu správnou pojistnou částku.

 

  1. Změny v pojistných produktech: Pojišťovny mohou aktualizovat své produkty a nabízet nové možnosti a výhody. Aktualizací životního pojištění můžete využít výhodnějších podmínek nebo nových funkcí, které vám lépe vyhovují.

 

  1. Změny v rodinné struktuře: Když se mění složení vaší rodiny, například když vaše děti vyrůstají a opouštějí hnízdo, můžete přehodnotit vaše pojištění.

 

Celkově platí, že pravidelná aktualizace životního pojištění vám pomůže udržet krok s vaší aktuální situací a potřebami. Měli byste pravidelně aktualizovat svůj finanční plán a konzultovat jej s finančním poradcem, aby byl co nejlépe přizpůsoben vašemu životu. Opět, kdo bude Vaším poradcem po celý aktivní život je na Vás. Bankovní úředník a srovnávač to asi nebude.

Aktualizace životního pojištění by měla proběhnout alespoň jednou ročně při výroční schůzce s Vaším poradcem nebo když nastane závažná změna ve Vašem životě.

Máte uzavřené životní pojištění, které máte z minulost a nikdy jste jej neaktualizovali a nevíte jak by v tuto chvíli zafungovalo? Řekněte si o konzultaci. Společně se na to podíváme a vysvětlíme si všechna rizika.

David Nekola PFP


Další články

19.02.2024

Jaroslava Nekolová

Autopojištění proč sjednat přes poradce?

Zde je několik důvodů, proč se vyplatí zvážit služby finančního poradce: Individuální přístup a poradenství: Finanční poradci mají široké znalosti o různý…

15.01.2024

David Nekola PFP

PP – DPS – DIP

PP (penzijní připojištění) tzv. Transformované fondy. Kdo je stále v tomto typu spoření, má jasnou garanci kladné nuly. Znamená to, že fond nemůže m…

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Krásné Vánoce

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.  Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v příštím roce. Těšíme se na…

Naši partneři