Jak minimalizovat škody energetické krize


20.10.2021

Ing. Marek Riedl

Blíží se zimní období a s tím jsou tradičně spojeny zvýšené výdaje za odběr energií, zejména kvůli zajištění tepla v našich obydlích. Občané získávají teplo do svých domácností buď dálkově z tepláren, anebo lokálně. Lokální zdroj dnes již pouze okrajově zajišťujeme spalováním lokálních surovin – topné oleje jsou historií, spalován tuhých paliv (dřevo, uhlí, koks, pelety) je na ústupu a blíží se pomalu zákazu. Tento způsob je navíc složitý pro obsluhu (musíme ručně přikládat, nebo nasypávat dávkovače) a je nejhorší pro lokální emise v místě, kde žijeme.

Kdo má teplo zajištěno dálkově z teplárny, je v zásadě odkázán na dodávky tepláren a za ceny, které si dodavatel určí. Nemá na vybranou. Tato situace je dána, často nejde již změnit a jedná se lokality s velkým množstvím bytů, jako jsou sídliště.

Nejčastější (lokální) situace nastává, že topíme na plyn (obvykle starší běžný nebo moderní úsporný kondenzační plynový kotel) anebo na elektrickou energii. Zde se nabízí hned několik variant – přímotop, klasický elektrický kotel s vyšším komfortem, ale podobnou spotřebou. Další variantou je moderní úsporné tepelné čerpadlo (v zásadě využíváme dvě alternativy: efektivnější, ale drahé na pořízení, je hlubinné tepelné čerpadlo; naopak levnější, ale méně efektivní, je tepelné čerpadlo na vzduch).

Budeme se věnovat tedy pouze elektřině a plynu. Nákup energie probíhá v měrných energetických jednotkách, obvykle kWh či MWh (=1 000 kWh). V našich očích se již mnoho let traduje, že plyn je ta levnější možnost. Když se podíváme na cenu surovin, tak to tak vždy skutečně bylo. Samozřejmě plyn je vhodný jen jako zdroj tepla, elektřina je nutná pro chod domácnosti i z mnoha dalších důvodů, například napájení počítače, na němž je psán tento článek. Další, co je nutné zmínit je, že elektrická energie se ve velkém vyrábí též z plynu. Proto růst ceny této komodity se nutně musí promítnout i do růstu ceny té druhé. A konkurence mezi těmito zdroji energie existuje, proto je vliv samozřejmě běžný i opačným směrem.

Ceny vytápění plynem

Do října 2021 byla běžně dostupná fixovaná cena plynu 0,53 Kč bez DPH za 1kWh + náklady na distribuci. Celková cena za vytápění plynem tak byla 0,94 Kč za 1 kWh a k tomu 110 Kč měsíční paušál (nyní již ceny vč. DPH).

Ceny vytápění elektřinou

Obdobná domácnost, která však topí elektrickou energií obvykle nevyužívá nejběžnější sazby D01 či D02. Pokud topí například tepelným čerpadlem, má sazbu D56 či D57. Typickou fixovanou cenou u PRE je 1,34 Kč bez DPH za 1kWh, ovšem se všemi spojenými distribučními a dalšími poplatky vychází cena na 2,50 Kč za 1kWh a k tomu paušál 348 Kč měsíčně (vč. DPH).

Letošní podzim je však v mnohém jiný, výjimečný.

Mnohé zprávy o růstu cen energií dohnaly mnohé domácnosti v září k fixacím. Ti, kdo nechtěli riskovat již dříve, setrvávali v klidu díky své 2-3 leté (ještě mnohem výhodnější) fixaci. Po volbách však přišel šok v podobě krachu několika dodavatelů energií. Milion domácností tak přišlo o své výhodné, smluvně fixované ceny a bylo vrhnuto beze smlouvy na volný trh, který je nyní našponován rekordními cenami.

Ano, všichni nás všude uklidňují, že o dodávky elektřiny a plynu nepřijdeme, že má každý daného dodavatele poslední instance a ten se o nás postará. Pokud je na zprávu o trochu více času, tak se ještě dozvíme, že cena může být vyšší. Ale jak je to konkrétně, to vám řekne již málokdo a konkrétní čísla vám neřekne nikdo.

Plyn poslední instance

Pojďme se podívat do ceníku Pražské plynárenské (dodávky poslední instance jsou obdobně stejně drahé i v jiných regionech). Tam zjistíme, že dodávka poslední instance byla ještě v srpnu 2021 za 0,72 Kč (čili jen o 21 haléřů vyšší než původní fixovaná cena). Ovšem v den vyhlášení krachu Bohemia Energy a dalších dodavatelů již platil nový ceník poslední instance a uváděl cenu 3,29 Kč za 1 kWh, čili cenu o 2,76 Kč vyšší a ani ta nemusí být konečná. Nárůst je zde o úctyhodných 521 %!

Pokud má někdo starší rodinný dům bez moderního zateplení, pohybuje se spotřeba kolem 30 MWh za rok. Za původních cen tak taková domácnost platila 28 200 Kč za rok, což znamená, že měli nastaveny zálohy na 2400 Kč měsíčně. Jak dopadne takový dům u dodavatele poslední instance? Pokud tam stráví oněch půl roku (čili celou zimu, celou topnou sezónu,) může očekávat, že při zálohách 2400 měsíčně si předplatí 14 400 Kč. Ve vyúčtování po něm bude dodavatel na jaře požadovat nedoplatek téměř 114 tisíc korun, neboť jeho celková spotřeba bude stát 128 256 Kč vč. DPH (125 970 Kč + 2286 za měsíční paušály).

Elektřina poslední instance

Pro úplnost pojďme spočítat obdobný dům s tepleným čerpadlem na elektrickou energii. Tepelné čerpadlo mívá různou účinnost, vezmu průměrnou 1:3, čili budeme předpokládat pouze pro topení spotřebu 10 MWh elektrické energie za zimu. Za původních podmínek by pro vytápění domu bylo třeba platit 25 000 Kč plus paušál cca 2100 Kč za půl roku. Po krachu Bohemia Energy (či jiného dodavatele) opět padá daná domácnost k dodavateli poslední instance. Zde platí ceník (pozor platí pouze do konce října 2021) kde silová energie stojí 4,57 Kč (z původních 1,34 Kč) čili navýšení ceny za silovou elektřinu činí 241 %.

Jak jsme si však řekli, celková cena zahrnuje mnoho dalších poplatků a daní. Čili celková cena se tak zvyšuje „pouze“ z původních 2,50 Kč na 4,84 Kč. Domácnost tak za tuto topnou sezónu (půl roku) nebude mít celkové náklady 27 088 Kč (včetně fixního paušálu) ale 50 488 Kč. Tím vznikne nedoplatek ve výši 23 400 Kč.

Ministryně pro „státní bankrot“ nás chce zachránit vyšším státním dluhem, a za to odpuštěním DPH na dva měsíce (to bude pro každého dělat několik set či jednotek tisíc korun). Přidává se dvojministr „vládní propagandy“, který se zase ohání jakýmisi šeky na energie až pro 800 tisíc domácností (jejich výše má být až polovina z maximálně 2000 Kč na rok).

Jak vidíte, tak nefunkčnost a chyby vlastních úředníků v ERU (Energetický regulační úřad) chce stará vláda hasit dalšími a dalšími dluhy. Komu s nedoplatkem 114 tisíc pomůže, že bude moci požádat stát až o 1000 Kč příspěvek? Stejně bude celý příspěvek na dluh a každý z nás jej bude muset vrátit státu jinou cestou. Navíc předlužený stát nakonec stejně vydá více peněz za úředníky, kteří se tím budou zabývat, než kolik financí rozdělí.

Ale zpět k situaci. Člověk může v této svízelné situaci udělat tři velmi zásadní chyby:

  1. Topit iracionálně
  2. Podepsat novou nevýhodnou smlouvu dodávky energií
  3. Iracionálně zafinancovat vzniklý nedoplatek, dluh

Topení iracionálně

  • Zdražili nám plyn o 521%, budeme si topit olejovými radiátory, přímotopy za původní fixní sazby elektřiny, protože tu nám nezdražili.

Pokud by stejný dům byl vytápěn přímotopy za původní fixovanou nízkou sazbu elektrické energie pro domácnost D02, bude spotřeba při stejné dodávce tepla cca 35 MWh (kondenzační kotel má účinnost více než 110%). Cena za vytápění elektřinou totiž zvýší spotřebu elektrické energie za toto období o 154 000 korun vč. DPH (cena je totiž 3,64 Kč za 1kWH bez DPH, celkem 35 MWh).

Nevýhodná smlouva na dodávky energií

Současná vysoká cena energií je rekordní a je dokonce možné, že v příštích týdnech půjde ještě nahoru. Cena poslední instance je na první pohled likvidační, a tak někteří dodavatelé vám mohou nabídnout, že nemáte platit tuto vysokou cenu, ale zafixovat si na tři roky cenu například o 20% nižší. Rádi vám spočítají, že za tu dobu ušetříte třeba až 60 000 Kč, ale nebudou říkat nahlas, že si tím na tři roky fixujete cenu 100 000 Kč ročně, namísto vašich obvyklých 25 až 30 000 Kč ročně!

Je možné, že se vaše cena plynu nevrátí za pár týdnů na původní úroveň 30 000 Kč, ale je vysoce pravděpodobné, že klesne výrazně pod 100 000 Kč! Současné futures kontrakty na březen 2022 jsou o polovinu levnější než aktuálně nabízené ceny energií s dodávkou ještě v tomto roce.

Čili jednoznačné doporučení je najít co nejnižší cenu, ale bez fixace! Obchodníci i dnes mají nakoupené a volné energie za původní nízké ceny. Není tedy vůbec samozřejmostí platit dnes se smlouvou bez fixace téměř to stejné co je cena poslední instance. Až ceny poklesnou, můžete přistoupit k fixaci, anebo změně dodavatele.

Iracionální financování vzniklého nedoplatku, dluhu

Pokud se dostanete až do situace, kdy vám dodavatel energií doručí vyúčtování s vysokým nedoplatkem, na který nemáte peníze, nepanikařte. Určitě se vyhněte podpisu kdejaké lichvářské půjčky, využití půjčky na telefon z první reklamy, kterou uvidíte a podobně.

Neváhejte se i s tímto problémem obrátit na svého poradce ve světě financí. Dluh za vás neuhradí, ale jistě vám pomůže finance najít – uspořit na pojistce, navýšit existující výhodnou půjčku, existující hypotéku, …

Ing. Marek Riedl

finanční poradce pro Karlovarský kraj


Další články

26.04.2024

Jaroslava Nekolová

Proč je důležité mít svého finančního poradce

Moje negativní emoce jsou na levelu milion. Dostala se ke mně smlouva půjčky jedné klientky a já jsem plná emocí a nepochopení. Možná jsem opravdu odlišná, svázána s…

21.03.2024

David Nekola PFP

Jaká bude budoucnost Finančního Poradenství v ČR?

Moderní technologie a změny v regulativě výrazně formují budoucnost finančního poradenství v České Republice. Digitalizace a technologický pokrok otevírají dveře k novým…

19.02.2024

Jaroslava Nekolová

Autopojištění proč sjednat přes poradce?

Zde je několik důvodů, proč se vyplatí zvážit služby finančního poradce: Individuální přístup a poradenství: Finanční poradci mají široké znalosti o různý…

Naši partneři