PP – DPS – DIP


15.01.2024

David Nekola PFP

Jaké novinky v oblasti investic na stáří pro nás připravil stát od roku 2024? Změnilo se (opět) několik podmínek u současného DPS a vznikne nový produkt DIP. Pojďme si zrekapitulovat, co bylo aktuálně platné.

PP (penzijní připojištění) tzv. Transformované fondy.

Kdo je stále v tomto typu spoření, má jasnou garanci kladné nuly. Znamená to, že fond nemůže mít záporné zhodnocení. Peníze, které na Váš penzijní účet pošlete Vy, zaměstnavatel a stát, tak budete mít na účtu. Zhodnocení v tomto typu je kolem 1% p.a.

Aktuálně je v těchto fondech cca 2,5 mil. osob. Zůstávat a takto znehodnocovat peníze je ideální, pokud Vám do výplaty chybí maximálně 5 let. V opačném případě by stálo za zvážení přejít do druhého typu, tzv DPS.

Průměrný příspěvek účastníka v roce 2023 byl 770 Kč a zaměstnavatele 1050 Kč.

Tento typ již nejde sjednat. 

DPS (doplňkové penzijní spoření)

Tento typ šel sjednávat od roku 2013. DPS Vám již negarantuje nezáporné zhodnocení. Penzijní společnosti mají několik typů investičních programů. Povinný konzervativní, vyvážený a dynamický. V každém z nich je rozdílné procento zastoupení akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Pohybujeme se v průměrném rozmezí zhodnocení od 0,6% p.a. do 5% p.a. Fondy mají jasně definováno do jakých nástrojů mohou investovat. Jejich manipulační prostor je velmi omezen.

V těchto fondech je aktuálně 1,76 mil osob s průměrným příspěvkem 850 Kč. Zaměstnavatelé přispívají v průměru 1180 kč.

Průměrná inflace za posledních 10 let je cca 3,7% p.a. To z dlouhodobého hlediska překonávali pouze dynamické strategie s vysokým zastoupením akciové složky.

Co dosud platilo?

Minimální investovaná částka na kterou dostal účastník státní příspěvek bylo 300 Kč. Státní příspěvek byl 90 Kč. Dále se příspěvek zvyšoval až na 230 Kč za 1000 Kč měsíční platbu. Vyšší platba byla navíc daňově zvýhodněna. Maximálně si šlo snížit daňový základ o 24 000 Kč a dostat tak zpět na daních 3600 Kč.

Minimální doba spoření byla 5 let a smlouva musela trvat do 60ti let věku. Tzv pravidlo 60/60. V případě nedodržení Vám byl odebrán státní příspěvek, výnosy z něj a bylo potřeba dodanit příspěvky zaměstnavatele 15% daní.

Zaměstnavatel měl možnost přispět ročně až 50 000 Kč, kde uvedená částka byla pro něj daňově uznatelná a neplatil se z něj zdravotní a sociální pojištění.

 Jak to bude od roku 2024?

Od 1. července se zvyšuje maximální státní příspěvek na 340 Kč. Ten získá střadatel, pokud si bude posílat měsíčně 1700 Kč. Zároveň se zvyšuje minimální platba, kdy bude nárok na státní příspěvek. Konkrétně to bude 500 Kč. Výše státního příspěvku bude jednotně 20% z výše příspěvku účastníka. Výše daňového odpočtu se zvyšuje na 48 000Kč ročně. Částka se sjednotila s možností snížit si základ o 24 000 za životní pojištění. Nově je limit společný a je jedno v jaké výši se na který produkt použije. Na daních tak na ve vyúčtování můžete dostat zpět až 7200 Kč.

Povinná doba spoření se zvyšuje na 10 let. Pravidlo výběru peněz nejdříve v 60ti letech zůstává.

Lidé, kterým je přiznán starobní důchod nebudou dostávat státní příspěvky. Toto platí i zpětně na aktuálně platné smlouvy.

Bude možný souběh smluv jak v PP, tak v DPS u jednoho účastníka. Tímto způsobem bude možné platby do PP přerušit a založit si nové DPS s možností vyššího zhodnocení.

Zákon nově umožňuje penzijním společnostem vytvořit nový „alternativní“ fond, který bude moci investovat do méně tradičních aktiv. Např.: nemovitosti, kryptoměny, komodity atp.

Zanikne možnost čerpání části naspořených prostředků zároveň se zachováním aktivní smlouvy.

U dětských DPS bude prodloužena možnost zažádat o částečné odbytné v 18ti letech na 24 měsíců.

 DIP (dlouhodobý investiční produkt)

DIP si půjde založit ve více společnostech jako jsou banky, obchodníci z cennými papíry, investiční společnosti a další, kteří mají potřebnou licenci ČNB. Půjde investovat téměř do všech regulovaných produktů. Především do široké škály ETF. Nepůjde investovat do korporátních dluhopisů, neregulovaných produktů, pákových investičních cenných papírů.

Vklady si lze snížit daňový základ až o 48 000 Kč. Získat tak lze až 7200 Kč zpět. Ovšem pozor, do limitu se počítá odpočet i z PP, DPS, životního pojištění a nově pojištění dlouhodobé péče. Na rozdíl od DPS, si do daní můžete dát všechny vklady. Neplatí zde státní příspěvek.

I na tento produkt Vám může zaměstnavatel přispívat až do výše 50 000 Kč ze kterých neplatí zdravotní a sociální pojištění.

Platí zde stejné pravidlo 120/60. V případě předčasného výběru bude potřeba dodanit do té doby uplatněné daňové zvýhodnění a příspěvky zaměstnavatele až 10 let zpětně.

Jsou zde dvě varianty. U některých společností (např. Portu) si bude potřeba udělat nový DIP účet. U jiných bude pravděpodobně možné „vyčlenit“ současné portfolio do DIP režimu.

 Jak maximalizovat státní příspěvek a daňové zvýhodnění?

Za předpokladu, že bude v DIP možnost vyššího zhodnocení je vhodná varianta investic 1700 Kč v DPS a 4000 kč v DIP. Od státu tak za rok získáte 4080 Kč jako státní příspěvek a 7200 Kč jako vratku na daních. Celkem tak je možnost za rok od státu dostat 11 280 Kč.

To je ale pouze teorie. V praxi je potřeba se podívat na každého klienta zvlášť a společně vybrat vhodné strategie na zajištění životního standardu ve stáří.

Nevíte si rady jak na to? Nerozumíte produktům, které „podporuje“ stát? Zeptejte se.

 

Použité zdroje:

Apscr.cz

SAB Servis

David Nekola PFP


Další články

22.05.2024

Jaroslava Nekolová

Invalidita: Změna, kterou je třeba chápat a řešit

Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní…

26.04.2024

Jaroslava Nekolová

Proč je důležité mít svého finančního poradce

Moje negativní emoce jsou na levelu milion. Dostala se ke mně smlouva půjčky jedné klientky a já jsem plná emocí a nepochopení. Možná jsem opravdu odlišná, svázána s…

21.03.2024

David Nekola PFP

Jaká bude budoucnost Finančního Poradenství v ČR?

Moderní technologie a změny v regulativě výrazně formují budoucnost finančního poradenství v České Republice. Digitalizace a technologický pokrok otevírají dveře k novým…

Naši partneři