Síla české koruny vůči jiným měnám – jaký to má vliv na náš život?


  • Hlavní strana
  • Blog
  • Příspěvek: Síla české koruny vůči jiným měnám – jaký to má vliv na náš život?

27.04.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Česká koruna je aktuální velice silnou měnou a to i v porovnání s eurem nebo americkým dolarem. Síla české koruny může mít různý vliv na běžný život a ovlivňovat situaci na finančním trhu. Jaké konkrétní dopady tento faktor má jsme pro vás rozepsali v dnešním článku.

Cestování a nákupy v zahraničí

Pokud je česká koruna silnější než euro nebo dolar, může to mít pozitivní vliv na cestování do zemí, které používají tyto měny. Cestování do těchto zemí může být levnější, protože můžete získat více eur nebo dolarů za své české koruny. V opačném případě by se taková cesta nebo nákup těchto měn logicky prodražily. Silná koruna může také znamenat nižší náklady na zahraniční cestování, protože ceny ubytování, stravy a jiných služeb v zahraničí mohou být levnější, pokud je koruna silná vůči měnám zemí, které plánujete navštívit.

Silný kurz české koruny může také znamenat nižší ceny dovezeného zboží a služeb ze zahraničí, které jsou placeny v jiných měnách. To může mít pozitivní vliv na běžný život spotřebitelů v ČR, protože mohou nakupovat zahraniční zboží levněji.

Import a export zboží nebo služeb

Pro české firmy, které vyvážejí své zboží do zahraničí, může mít síla české koruny také významný vliv. Pokud je koruna silnější, může to zvýšit náklady na dovoz surovin nebo polotovarů potřebných pro výrobu, což může ovlivnit náklady českých firem.

Co se týče dovozu, silný kurz české koruny může ovlivnit ceny některých služeb, které mají významný podíl na dovozu, jako například ceny energií, telekomunikačních služeb nebo turistických služeb.

Investice a úrokové sazby

Síla české koruny může mít vliv také na úrokové sazby. Pokud je koruna silnější, může to vést k nižším úrokovým sazbám, protože centrální banka může snižovat sazby k podpoře exportu.

Pokud investoři plánují investovat do českých aktiv, silná koruna může znamenat nižší výnosy při konverzi zisků zpět na jejich domácí měnu. Naopak slabá koruna může zvýšit výnosy z investic do českých aktiv, pokud dochází ke zlepšení směnného kurzu.

Silná česká koruna může mít paradoxně negativní vliv na investice českých investorů do zahraničí, protože snižuje hodnotu zisků a výnosů z investic v jiných měnách. Investoři musí brát v potaz riziko směnného kurzu při investování v cizí měně, včetně koruny. Výkyvy směnných kurzů mohou ovlivnit hodnotu jejich investice a mohou zvýšit nejistotu a riziko.

Celkově je však třeba poznamenat, že síla měny je pouze jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují investice, a že rozhodování o investicích by mělo být založeno na komplexní analýze různých aspektů trhu, včetně ekonomických fundamentů, politické situace, rizik a očekávání.

Michaela Studnička Skálová Dis.

Jednatelka


Další články

14.11.2023

Jaroslava Nekolová

Víte, co Vaše životní pojištění kryje? Máte ho součástí finančního plánu?

Co Vaše životní pojištění může krýt?   Smrt: Poskytuje finanční náhradu rodině v případě vaší smrti. Tato částka může být využita na…

12.10.2023

David Nekola

Na co je dobré myslet při tvorbě osobního finančního plánu

 Finanční plánování je na první pohled jednoduchou záležitostí, ale opak může být pravdou. Zkombinovat vše do jednoho komplexu tak, aby to do sebe zapadalo není otá…

18.09.2023

David Nekola

Proč aktualizovat životní pojištění a jak často

Životní pojištění je produkt na který se lidé dívají ze dvou pohledů. První skupina vidí pojištění jako ochranu před nečekanou událostí, která jim…

Naši partneři